Hosting
Regulamin :
 
1. Właścicielem domeny GLT.PL jest Globtel Internet.

2. Rejestracja i korzystanie z subdomeny w GLT.PL jest całkowicie bezpłatne, a Użytkownik GLT.PL nie może sprzedać, dzierżawić ani wynajmować subdomen.

3. Każdy Użytkownik GLT.PL może zarejestrować maksymalnie 10 subdomen, pod warunkiem, że rejestracja subdomeny jest uzasadniona.

4. GLT.PL dołoży wszelkich starań, aby zapewnić poprawne działania systemu, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i ewentualne szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu.

5. Warunkiem koniecznym rejestracja Nowego Użytkownika w GLT.PL jest posiadanie własnej stronę WWW oraz konta poczty elektronicznej. Jeżeli nie masz konta WWW lub e-mail możesz kupić tutaj.

6. Użytkownik GLT.PL publikuje materiały na stronie WWW na własną odpowiedzialność. GLT.PL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach WWW Użytkowników, jak również za poglądy i opinie na nich wyrażone.

7. GLT.PL nie życzy sobie przekierowań do stron zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz do witryn zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie.

8. Nieużywane subdomeny będą kasowane. Administratorzy GLT.PL podejmują decyzje o tym czy dana subdomena funkcjonuje czy też nie. W przypadku jej usunięcia Użytkownik zostanie o tym poinformowany e-mail'em.

9. GLT.PL zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownikowi, jeżeli wykryje jakiekolwiek formy oszustw w tym próby sztucznego nabijania punktów w rankingu GLT.PL.

10. GLT.PL zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownikowi, jeżeli będzie ono wykorzystywane niezgodnie z prawem, niniejszym regulaminem lub celowym działaniem na szkodę GLT.PL bądź jego Użytkowników.

11. GLT.PL zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie.

12. GLT.PL zastrzega sobie prawo do przesyłania na konto pocztowe Użytkownika treści informacyjnych i reklamowych.

13. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym GLT.PL Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.

14. Wszelkie pytania, wątpliwości a także ewentualne problemy, które nie zostały rozstrzygnięte w niniejszym regulaminie należy zgłaszać administratorowi.

15. Wysyłając formularz Użytkownik GLT.PL zgadza się na wykorzystywanie swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.).

16. GLT.PL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go.

Życzymy miłej zabawy,
Autorzy Serwisu.

Regulamin obowiązuje od 02.03.2002 r.